Search

  • en
  • nb

Maskinpark

Vi har til sammen 14 maskiner i forskjellige størrelser og de fleste har robot eller plukkerobot.

Maskinparken spenner fra 25 tonn til 500 tonn. Etter etableringen i nytt bygg er det gjort store investeringer i nye maskiner og utstyr.

Bildegalleri fra maskinparken